Súkromie

Zásady ochrany osobných údajov sú platné pre užívateľa bdsm-zoznamka.sk

Kto sme?

Webová stránka bdsm-zoznamka.sk (ďalej len "webová stránka") a služba, ktorú vám poskytuje CB Media Ltd., Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford, MK42 8PL, United Kingdom

Obsah

 • 1. Zhrnutie Zásad ochrany osobných údajov
 • 2. Zvláštna poznámka o maloletých
 • 3. Ako zhromažďujeme Vaše informácie?
 • 4. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • 5. Informácie, ktoré zhromažďujeme
 • 6. Využívanie zhromaždených informácií
 • 7. Zdieľanie a zverejňovanie osobných údajov
 • 8. Kontrola a zmena Vašich informácií
 • 9. Uchovávanie osobných údajov
 • 10. Námietka a obmedzenie osobných údajov
 • 11. Odkazy na webové stránky tretích strán
 • 12. Medzinárodný prenos osobných údajov
 • 13. Zmeny a aktualizácia zásad
 • 14. Posledná revízia a dátum účinnosti
 • 15. Zabezpečenie
 • 16. Sťažnosti a dotazy

1. Zhrnutie Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zaobchádzanie sa zhromažďovanými informáciami pri Vašom používaní alebo prístupu k našim službám. Ďalej tieto Zásady ochrany osobných údajov takisto pokrývajú všetky informácie o Vás, ktoré s nami zdieľa naši partneri alebo ktoré zdieľame my s našimi partnermi. Webová stránka sa zaväzuje poskytnúť Vám profesionálne a vysoko kvalitné predstavenia a zoznamovacie služby, a preto sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie. Sledujeme všetky postupy, ktoré sú stanovené v tomto dokumente a je treba ich chápať spoločne s Podmienkami používania týchto webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky sa vzťahujú na informácie o zákazníkoch, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových stránok a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby ste sa museli starať o otázky dôvernosti. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a preto chceme, aby ste jasne rozumeli tomu, ako sú informácie, ktoré ste nám poskytli alebo boli zhromaždené počas používania nášho webu, využité na to, aby Vaša návšteva bola príjemnejšie a aby Vám priniesla informácie a príležitosti, ktoré by Vás mohli zaujímať. Používaním webovej stránky a / alebo našich služieb vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany súkromia a našimi Obchodnými podmienkami. Ak neprijímate tieto Zásady ochrany osobných údajov alebo neprijímate naše Podmienky použitia, prosíme Vás, aby ste opustili webovú stránku. Všetky odkazy v tejto zásade na bdsm-zoznamka.sk, "my", "nás", "naše" a podobné pojmy by mali byť interpretované príslušným spôsobom. Podobne, ak sa neuvádza inak, odkaz na "Vy", "Vaše", "Vás" alebo "Vám" v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je odkaz na Vás ako na užívateľov tejto webovej stránky.

2. Zvláštna poznámka o maloletých

Ako je uvedené v Podmienkach použitia, žiadame, aby nám osoby mladšie ako 18 rokov nepredkladali žiadne informácie. Webová stránka vedome nevyberá informácie od detí mladších ako 18 rokov. Zodpovednosťou rodiča alebo poručníka je, aby deti, ktoré sú v ich opatrovníctve, nepoužívali počítač či akékoľvek elektronické zariadenia na získanie prístupu alebo akýmkoľvek spôsobom využívali našej webovej stránky alebo služby. Ďalej očakávame a vyžadujeme, aby sa každý užívateľ alebo člen nášho webu a služby uistil, že bude chrániť svoje prihlasovacie informácie od všetkých detí alebo maloletých.

3. Ako zhromažďujeme Vaše informácie?

Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované alebo prístupné mnohými spôsobmi, vrátane: Priamo od Vás (či už priamo alebo ústne), keď sa k nám pripojíte alebo vytvoríte účet a akýmkoľvek priamym alebo nepriamym využívaním našich služieb; Vygenerované v korešpondencii apod.; Prijaté tretími stranami vo vzťahu k službám, ktoré sami poskytujeme na základe Vášho povolenia, ktoré môžu byť získané priamo od Vás, alebo nepriamo prostredníctvom Vašich činností. V takýchto prípadoch sa uistíme, že tieto tretie strany sú oprávnené tieto informácie zverejniť. Vaše osobné informácie môžeme tiež získať prostredníctvom Vášho používania našich webových stránok bdsm-zoznamka.sk alebo pomocou cookies na našich webových stránkach.

4. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov má oporu v nasledujúcom právnom základe: právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je realizácia požadovanej služby od nás alebo vykonanie dohody, ktorú s nami máte. Vaše osobné údaje môžu byť použité na údržbu Vášho účtu a profilu či na spojenie s ďalšími užívateľmi na našej platforme. V určitých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas alebo o konkrétnej záležitosti. Pokiaľ je požadovaný Váš súhlas na zber, spracovanie a zverejňovanie osobných údajov, zaistíme, že takýto súhlas bude slobodne udelený. Môžeme Vás tiež požiadať o súhlas s tým, aby sme Vám pravidelne zasielali marketingové materiály, ktoré pre Vás podľa nás môžu byť vhodné. Takáto marketingová komunikácia Vám bude zaslaná len vtedy, ak s ňou súhlasíte prostredníctvom "Prijatie" (Opt-in). Týmto ste informovaní, že s výhradou právnych alebo zmluvných obmedzení môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Všetky oznámenia týkajúce sa takého odňatia alebo zmeny súhlasu musí byť v písomnej forme a adresované na support@bdsm-zoznamka.sk. Môžeme spracovať Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, vrátane poskytovania našej služby, analýzy správania užívateľov s cieľom zlepšenia našej služby a zlepšenie nášho obsahu a na administratívne účely.

5. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Rôzne typy informácií, ktoré zhromažďujeme môžu zahŕňať: Informácie, ktoré ste poskytli v našom on-line ANONYMNOM registračnom formulári, ako je Vaše pohlavie, vek, typ vzťahu, ktorý hľadáte, e-mail, dátum narodenia, fakturačné údaje a informácie o kreditnej karte. Avšak žiadne z Vašich osobne identifikovateľných informácií nie sú prístupné verejnosti, ani ju nemožno použiť na identifikáciu konkrétnej osoby. Informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli prostredníctvom vytvorenia a dokončenie Vášho profilu, zverejnenie alebo zapojenie do médií, ako je napríklad zasielanie správ alebo chatovací program na webovej stránke. To môže okrem iného zahŕňať prihlasovacie údaje účtu, vekové preferencie ideálnych partnerov, znamení zverokruhu, geografické umiestnenie, fotografie, videá, osobné záujmy, fyzické vlastnosti a podobne. Informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú pri návšteve alebo používanie našich webových stránok, ako je Vaša IP adresa, e-mailová adresa, typ prehliadača a súbory cookies, analytické nástroje a služby tretích strán. Informácie získané ostatnými prostredníctvom našej webovej stránky. Zhromažďujeme informácie, ktoré by nám boli poskytnuté organizáciami tretích strán. Tieto osobné údaje môžu obsahovať kontaktné údaje, demografické údaje a údaje o navigáciu na internete. Informácie poskytované finančnými inštitúciami alebo spracovateľovi platieb, ktoré nám môžu odovzdať informácie týkajúce sa platobných informácií alebo platobných metód súvisiace s Vašim plateným účtom alebo plateným predplatným a službami.

6. Využívanie zhromaždených informácií

Vaše informácie využívame k lepšiemu poskytovaniu našich služieb. Okrem toho používame Vaše informácie k ochrane Vašej osoby, ostatných užívateľov a na zachovanie integrity našich webových stránok proti podvodom a prípadne tak, ako to vyžaduje zákon. Všetky informácie, ktoré o sebe vo svojom profile vyplníte budú zobrazené na Vašej profilovej stránke. Môžeme odstrániť akýkoľvek nevhodný obrázok, slová alebo slová a frázy, ktoré neobsahujú žiadne informácie alebo frázy, ktoré by nedávali ostatným používateľom zmysel a za účelom poskytnutia kvalitné zoznamovacie služby všetkým členom našej webovej stránky. Zverejníme iba fotografie a obrázky spĺňajúce publikačné pravidlá stanovené v Podmienkach použitia. Môžeme interne používať osobné identifikačné údaje našich užívateľov, aby sme zlepšili naše marketingové úsilie, štatisticky analyzovali využitie webu, zlepšili náš obsah a ponuku produktov a prispôsobili obsah a usporiadanie našich stránok. Veríme, že týmto použitím vylepšíme naše stránky a lepšie prispôsobíme Vaše online zážitky tak, aby vyhovovali Vašim potrebám. Môžeme tiež použiť Vaše osobné identifikačné údaje, aby sme Vám poskytli informácie, ktoré sú v niektorých prípadoch zamerané na Vaše záujmy, ako sú cielené bannery a propagácie. Vaše informácie tiež používame na administratívne účely a na komunikáciu s Vami spôsobom, aký si zvolíte. Môžeme Vás pravidelne kontaktovať e-mailom na účely zákazníckeho servisu a tiež aby sme Vás informovali o špeciálnych ponukách, nových službách a príležitostiach pre našich zákazníkov. Nebudeme vás kontaktovať prostredníctvom telefónu alebo textové správy bez Vášho výslovného súhlasu (opt-in).

7. Zdieľanie a zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sú zverejňované ostatným užívateľom prostredníctvom Vášho verejného profilu. Uvedomte si, že akonáhle zdieľate informácie verejne na internete, nebudeme mať žiadnu kontrolu nad tým, ako môžu ostatní Vaše informácie využívať. Avšak nezobrazíme žiadne z Vašich osobných údajov, ako napríklad: Vaše reálne meno, emailovú adresu, PSČ, mobilné číslo alebo pevnú linku či IP-adresu. Tie budú uchované prísne súkromne a dôverne. V žiadnom prípade nič neurobíme bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej oznamovať našim zamestnancom, partnerom a ďalším tretím stranám, ktoré môžu tieto informácie vyžadovať, aby nám pomohli pri riešení vzťahov, ktoré s Vami máme. Ak zdieľame Vaše osobné údaje s týmito tretími stranami, zaistíme, aby tieto strany využívali tieto údaje spôsobom, ktorý zabezpečí bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov.

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou CB Media Limited, ktorá je súčasťou skupiny spriaznených spoločností, ktoré sú vzájomne prepojené a prevádzkujú rôzne časti podniku. Jednáme ako skupina a naďalej budeme zdieľať informácie a údaje, ktoré môžu byť potrebné, s ďalšími spoločnosťami skupiny. Potvrdzujeme, že všetky spoločnosti skupiny dodržiavajú povinnosti na ochranu dát uvedené v tomto dokumente a podliehajú rozsahu a obmedzeniam stanoveným akýmkoľvek vnútroštátnym právom akejkoľvek konkrétnej spoločnosti. Tým, že prijmete naše VOP, potvrdzujete, že ste viazaní týmito Zásadami ochrany osobných údajov a tiež súhlasíte s tým, že môžeme zdieľať informácie s inými spoločnosťami v skupine a že akékoľvek spracovanie môže byť vykonané niektorou z firiem skupiny.

NEPREDÁVAME ani neprenajímame žiadne osobné údaje o Vás žiadnej tretej strane bez Vášho výslovného súhlasu. Súhrnne zverejňujeme informácie pre inzerentov a pre iné marketingové a propagačné účely. V týchto situáciách NEZVEREJŇUJEME týmto subjektom žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na osobnú identifikáciu Vašej osoby. V záujme zachovania zdravej komunity, spolupracujeme so všetkými orgánmi presadzovania práva a so všetkými tretími stranami k presadeniu ich práv duševného vlastníctva či iných práv. Vyhradzujeme si právo zverejniť Vaše osobné identifikačné údaje, ako to vyžaduje zákon, a ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a / alebo na splnenie súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho procesu na našich webových stránkach. Pre vyúčtovanie tovaru a služieb používame spoločnosti pre spracovanie platobných kariet. Tieto spoločnosti nezachovávajú, neposkytujú, neukladajú ani nepoužívajú osobné identifikačné údaje na žiadne iné účely. Vaše osobné údaje NEBUDEME zdieľať na marketingové účely s žiadnou treťou stranou bez Vášho súhlasu. Sme povinní poskytnúť informácie súdnym orgánom, pokiaľ k tomu oprávnenými a to napríklad na domovú prehliadku alebo súdny príkaz. Iným ako platným žádostím právnych orgánov, v opačnom prípade budú Vaše informácie v bezpečí na webovej stránke. Snažíme sa o to, aby sme mali stále Vaše aktuálne, presné a úplné údaje a spoliehame sa na Vás, že svoje údaje aktualizujete, ak to bude potrebné.

Vaše individuálne použitie webové stránky a Vaše interakcie s ostatnými užívateľmi prostredníctvom týchto stránok bude zachované ako prísne súkromné. Na základe Vášho výslovného súhlasu Vám môžeme čas od času zasielať e-maily obsahujúce informácie o systému a aktivite webu, oznámenia, propagačných akciách, ako aj propagačných akciách tretích strán, o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať. Zo zasielanie e-mailov webových stránok alebo e-mailov odosielaných tretími stranami sa môžete kedykoľvek odhlásiť zmenou nastavenia svojho profilu alebo prostredníctvom odkazu Odhlásenie zahrnutého v každom e-mailu zaslanom webovou stránkou alebo treťou stranou. V priebehu zobrazovania reklám na týchto stránkach a použitím niektorých častí webovej stránky, nami alebo treťou stranou, inzerent môže umiestniť alebo rozpoznať jedinečný cookie vo Vašom prehliadači. Cookies sú bežnou súčasťou internetových operácií a sú tiež používané webovou stránkou, aby Vás bezpečne identifikovali pri každom prihlásení a používanie webových stránok a pre udržanie aktívneho spojenia, keď webovú stránku po určitú dobu nepoužívate. Ďalšie informácie o cookies nájdete v našich Zásadách používania súborov Cookies.

8. Kontrola a zmena Vašich informácií

Budeme používať primerané prostriedky na to, aby sme udržiavali Vaše osobné údaje presné, úplné a aktuálne vzhľadom k zamýšľanému použitiu, avšak je potrebné nás okamžite informovať, ak sa Vaše osobné údaje zmení. Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte právo dostať potvrdenie o tom, že Vaše osobné údaje sú spracovávané a môžete požiadať o prístup k uvedeným osobným informáciám. Môžete tiež požiadať o kópiu týchto Vami získaných informácií - táto žiadosť môže byť podaná ústne alebo elektronicky. Kópiu poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

K úprave alebo vymazaniu údajov z našej databázy máte nasledujúce možnosti: Pošlite e-mail na Zákaznícku podporu Prihláste sa pod svojím heslom a zmente/vymažte Váš profil Pokiaľ je Váš profil pripravený na vymazanie z našej databázy, po uplynutí tejto doby je nutné mať na pamäti, že pridružené údaje uchováme ďalšie tri mesiace (približne deväťdesiat kalendárnych dní), ak sa informácie požadujú v súvislosti s pôvodným účelom, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak povolené alebo vyžadované zákonom. V každom prípade bude Váš profil zmenený na neaktívny a NEBUDE zobrazený na webových stránkach.

9. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchováme tak dlho, kým je nevyhnutné poskytnúť Vám naše služby, ako je uvedené v týchto zásadách, alebo kým nebude Váš účet zmazaný, pokiaľ nie je vyžadovaná alebo inak povolená zákonom dlhšia doba uchovania. Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, však toto podlieha našim právnym povinnostiam, ktoré môžu vyžadovať, aby sme uchovali Vaše osobné údaje po určitú dobu.

10. Námietka a obmedzenie osobných údajov

Máte právo na námietku na spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracovanie. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Môžete sa odhlásiť od prijímanie e-mailových upozornení do Vašej externej schránky, pre odhlásenie prosím použite odkaz v dolnej časti každého e-mailu. Ďalej uznávame Vaše právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, v takom prípade je budeme uchovávať len na uplatnenie alebo obhajobe sťažností.

11. Odkazy na webové stránky tretích strán

Upozorňujeme, že prístupom k ďalším webom tretích strán z hypertextových odkazov na našich webových stránkach, nebudeme mať nad týmito webovými stránkami žiadnu kontrolu. Tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, voči ktorým nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo povinnosti.

12. Medzinárodný prenos osobných údajov

Ak umožníme dodávateľom alebo tretím stranám spracovávať Vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor, uistíme sa, že existujú príslušné záruky, aby Vaše osobné údaje boli chránené. Používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo iné vhodné záruky, aby sme umožnili prenos dát z EHP do iných krajín.

13. Zmeny a aktualizácia zásad

Webová stránka si vyhradzuje právo tieto zásady aktualizovať, kedykoľvek to považuje za potrebné. Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek zmenám v zásadách, bude to označené aktualizáciou dátumu poslednej revízie zásad uvedených na konci tohto dokumentu.

14. Posledná revízia a dátum účinnosti

Tieto zásady boli naposledy revidované 20. mája 2018. Pre užívateľov, ktorí sa zaregistrovali do služby pred 20. májom 2018, budú tieto zásady platné 24. mája 2018. Tieto Zásady ochrany súkromia boli preložené pre Vaše pohodlie. Ak existuje nejaký rozpor medzi touto verziou a pôvodnou anglickou verziou, platí anglická verzia. Ak máte nejaké otázky alebo obavy, použite prosím kontaktný formulár Zákazníckej podpory na webovej stránke a naša zákaznícka podpora sa bude zaoberať Vaším dotazom - rýchlo, profesionálne a efektívne, pretože sme tu pre Vás a pripravení riešiť akýkoľvek Váš dotaz.

15. Zabezpečenie

Zaistenie súkromia Vašich osobných údajov je pre nás nesmierne dôležité, a preto odteraz budú prijaté všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zaistia, že Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené a budú urobené všetky opatrenia, ktoré zabezpečia, aby nedošlo k neautorizovanému alebo protiprávnemu spracovanie osobných údajov. Upozorňujeme, že aj keď podnikneme všetky potrebné kroky na zabezpečenie Vašich informácií, nesľubujeme, a nemali by ste očakávať, že Vaše osobné údaje zostanú vždy bezpečné.

16. Sťažnosti a dotazy

Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa našich metód a procesov ochrany osobných údajov, máte právo nás kontaktovať telefonicky, písomne alebo e-mailom a podať sťažnosť na support@bdsm-zoznamka.sk Vaše dotazy budú riešené v čo najkratšom čase.

Copyright 2024 bdsm-zoznamka.sk